Naturvejleder i gang med at fortælle

BlåvandsHuk
- naturcenter og fuglestation

Fra Danmarks vestligste punkt kan man fra det markante fyrtårn skue ud over bølgerne, der brydes over Horns Rev. Revet strækker sig 40 km. ud i Nordsøen og har mange skibsforlis på samvittigheden. Revet virker som en stor bølgebryder. Syd for revet har aflejringer af sand over tid skabt revler, øer og det lagunelandskab, vi kalder Vadehavet. Blåvands Huk er omgivet af hav, store klitlandskaber og plantager. Naturen føles tæt på.

Kystlinjens udformning gør, at trækfugle i stort tal koncentreres omkring Blåvand, når de om efteråret flyver sydpå ned gennem Vestjylland. I over 50 år har Dansk Ornitologisk Forening registreret trækket ved Blåvand. Foreningens fuglestation findes i tilknytning til Blåvand Naturcenter i umiddelbar nærhed af fyret. Centret er NaturKulturVardes formidlingsbase i Blåvand.